Om Porskrog Consult

Porskrog Consult er en konsulentvirksomhed, der er beskæftiget med rådgivning indenfor styring af bl.a. kvalitet, CE-mærkning og arbejdsmiljø. Vi tilbyder vores ekspertise, så I kan få sat fokus på de værdiskabende tiltag, der også imødekommer krav og ønsker fra medarbejdere, myndigheder og kunder.

Vi kan bl.a. hjælpe med:

 • CE-mærkning af maskiner, anlæg, produkter og byggevarer
 • Certificering i kvalitetsledelse såsom ISO 9001, KLS og EN 1090
 • Certificering i miljøledelse og bæredygtighed såsom ISO 14001, ISCC og REDcert
 • Implementering af persondatasystemer (GDPR) med politikker, procedurer, risikovurdering osv.
 • Rådgivning indenfor styring af arbejdsmiljø, herunder APV, kemisk APV og PSS
 • Implementering af CSR
 • Digitalisering og automatisering, fx automatisering med IT-systemer og robotter
 • Projektstyring af større projekter, fx etablering af salgsorganisation i udlandet
 • Håndtering, optimering og klargøring af dokumentation

Da vi har et meget bredt erfaringsgrundlag, får I en professionel og kompetent samarbejdspartner indenfor styring og optimering af jeres processer, så I kan koncentrere jer om den primære drift.

Vi har fokus på værdiskabende tiltag og er dermed med til at sikre jeres fortsatte udvikling og vækst.

Vi er meget grundige og tilpasser systemerne til jeres virksomhed, så de er så enkle og operative som muligt, men også opfylder standardernes og lovgivningens krav.

Vi værdsætter vores kunder utrolig meget – de er grundlaget for vores forretning og deres udvikling og rentabilitet er målet for alle vores aktiviteter.

Vi har kunder indenfor mange forskellige brancher:

 • Bygge- og håndværksvirksomheder, fx boligselskaber, entreprenører, el- og vvs-installatører, smede- og tømrervirksomheder
 • Produktionsvirksomheder, fx maskinfabrikker, byggevareproducenter og pharmaproducenter
 • Servicevirksomheder, fx hoteller, restauranter og rengøringsvirksomheder
 • Handelsvirksomheder, fx engrosvirksomheder og biomasseforhandlere
Vores vision.

Vi vil gerne være det naturlige valg, når det gælder rådgivning, opbygning, implementering og vedligeholdelse af virksomhedssystemer og CE-mærkning af produkter, maskiner og anlæg.

Det er vores mål at skabe en spændende arbejdsplads med engagerede medarbejdere for derigennem at opnå en markedsmarkant position indenfor personlig rådgivning af virksomheder.

Kontakt os gerne for en snak om mulighederne.