Om Porskrog Consult

Porskrog Consult er en konsulentvirksomhed der er beskæftiget med rådgivning og styring af kvalitet og arbejdsmiljø i små og mellemstore virksomheder. vi tilbyder hjælp til at få sat fokus på de værdiskabende tiltag, der samtidig imødekommer krav og ønsker fra medarbejder, myndigheder og kunder.

Vi kan bl.a. hjælpe med at:

 • Certificering i kvalitets ledelse såsom ISO 9001, KLS og EN 1090
 • Certificering i miljø og bæredygtighed såsom ISO 14001, ISCC og RED cert
 • Persondata – GDPR – system, med politikker, procedurer, risikovurdering osv.
 • Rådgive om styring af arbejdsmiljø, herunder APV, APB – kemi og PSS
 • CE – mærke maskiner, anlæg, produkter og byggevarer
 • Digitalisering og automatisering, fx automatisering med IT – systemer og robotter
 • Projektstyring af større projekter, fx etablering af salgsorganisation i udlandet

Da vi har et bredt erfaringsgrundlag, får I en professionel samarbejdspartner til styring og optimering af jeres processer, så I kan koncentrere jer om den primære drift.

Vi laver værdiskabende tiltag og er dermed med til at sikre vi jeres fortsatte udvikling og vækst.

Vi er meget grundige og tilpasser systemerne til virksomheden, så de er så enkle og operative som muligt, men samtidig således at de opfylder standardernes og lovgivningens krav og med fokus på kundeønsker.

Vi værdsætter vores kunder utrolig meget, de er betingelsen for vores eksistens. Deres udvikling og rentabilitet er målet med alle vores aktiviteter. Og deres tilfredshed er den største motivationsfaktor for vores arbejde.

Vores primære kunder er små og mellemstore virksomheder såsom:

 • Bygge og håndværksvirksomheder som f.eks. boligselskaber, entreprenører, el og VVS – installatører, smede og tømrer – virksomheder
 • Produktionsvirksomheder som fx Maskinfabrikker, Byggevareproducenter og Pharma producenter
 • Servicevirksomheder som fx Hoteller, Restauranter og Rengøringsvirksomheder
 • Handelsvirksomheder som fx engrosvirksomheder og Biomasse – forhandler
Kontakt os til en snak om mulighederne