Vi står altid til rådighed, hvis I har spørgsmål eller kunne tænke jer en snak om, hvordan I kan komme i gang med CSR.

Fokus på miljø, samfundsansvar og bæredygtighed

CSR – Corporate Social Responsibility – eller på dansk kaldet en virksomheds sociale eller samfundsmæssige ansvar, handler grundlæggende om, at virksomheder opfører sig samfundsmæssigt ansvarligt, fx ved at tage hensyn til menneskerettigheder, sociale vilkår, arbejdsforhold, miljø, klima eller andre områder.

DS 49001 er et CSR-ledelsessystem for samfundsmæssigt ansvar, der sikrer bæredygtige processer og forretningsgange.

Ved at indføre dette system, kan I konkretisere og dokumentere jeres virksomheds indsats på området, og dermed profilere jer som en virksomhed, der arbejder aktivt med samfundsansvar.

Det betyder, at medarbejdere, kunder, samarbejdspartnere og offentlige myndigheder får et positivt indtryk af jeres virksomhed, når I påtager jer et seriøst og langsigtet samfundsmæssigt ansvar. Et parameter der i vore dage virkelig er fokus på.

Ved at indføre et ledelsessystem indenfor et eller flere af ovennævnte områder, evt. med certificering, kan jeres arbejde med bæredygtighed, cirkulær økonomi og FN’s verdensmål konkretiseres og bidrage til, at I opnår de resultater, I har sat jer for.

Vi assisterer gerne med defineringen og prioriteringen af netop jeres fokusområder, herunder opstilling af mål, udarbejdelse af handlingsplaner og udfærdigelse af procedurer og instruktioner. Vi garanterer, at I får et overskueligt CSR-ledelsessystem til glæde for alle.