Vi står altid til rådighed, hvis I har spørgsmål eller kunne tænke jer en snak om, hvordan vi kan være behjælpelig med at sørge for, at jeres håndtering af persondata lever op til reglerne.

Styr på reglerne

I maj 2018 trådte loven om beskyttelse af persondata for EU-borgere i kraft; i daglig tale kaldet GDPR efter det formelle navn Global Data Protection Resolution.

I praksis betyder det, at alle mennesker har ret til beskyttelse af egne personoplysninger og at alle virksomheder, lige fra enkeltmandsvirksomheder til store koncerner er forpligtet til at overholde forordningen.

Persondata er enhver form for information, der kan henføres til en bestemt person, også selv om personen kun kan identificeres, hvis oplysningen kombineres med andre oplysninger, fx personnumre, registreringsnumre, navn og adresse, et billede, et fingeraftryk eller en stemme. Også information om ansættelser fx CV, ansættelseskontrakt, ansøgning o.l. er omfattet.

Der er også flere kategorier af persondata, der skal behandles forskelligt, og det er desuden vigtigt at skelne mellem det at være dataansvarlig eller at være databehandler.

Følgende punkter indgår i vores gennemgang af jeres behandling af personfølsomme data:

  1. Identificering og analyse af jeres interne og eksterne datastrøm; herunder også gennemgang af leverandører og tredjepartskontakter.
  2. Synliggørelse af jeres interne databehandlerorganisation med ansvar og beføjelser.
  3. Afdækning af mulige risici og udarbejdelse af handlingsplaner, politikker, procedurer osv., fx hvor længe data må gemmes og hvordan I opdager eventuelle brud på reglerne.
  4. Opdatering af hjemmeside med relevant privatlivspolitik.
  5. Samling af alle relevante informationer fx i en mappe, der overfor Datatilsynet dokumenterer, at jeres behandling af persondata foregår lovligt og er fuldt gennemsigtigt.

 Der er altså rigtig mange forskellige ting at tage stilling til. Vi kan hjælpe jer med denne proces, hvis I endnu ikke er kommet helt i mål, eller vi kan hjælpe med at evaluere jeres nuværende opsætning, så I er helt sikre på, at I overholder gældende lovgivning.

Vi assisterer gerne med defineringen af netop jeres GDPR-politik, herunder udarbejdelse af handlingsplaner, politikker og procedurer. Vi garanterer, at jeres GDPR-system bliver overskueligt og let at bruge i hverdagen til glæde for alle.