Et godt og velfungerende arbejdsmiljø med fokus på sikkerheden for alle ansatte vægtes meget højt af Arbejdstilsynet, da dette viser, at virksomheden tager sit ansvar alvorligt.

Hvis Arbejdstilsynet ved et besøg på en virksomhed konstaterer, at lovgivningen ikke overholdes eller at der ikke er styr på sikkerheden med fare for, at ansatte kan komme til skade ved udførelse af deres daglige arbejde, reageres der prompte med et påbud, et forbud eller der rejses en straffesag mod virksomheden.

Det er derfor en rigtig god ide for alle virksomheder at sætte sig ind i gældende lovgivning, herunder sørge for at der er udarbejdet en fyldestgørende APV (Arbejdspladsvurdering) og et internt arbejdsmiljøsystem med klare instrukser for hver enkelt medarbejdergruppe. I den forbindelse er det yderst vigtigt, at medarbejderne inddrages og at de fx underskriver de instrukser, der er udarbejdet for netop deres arbejdsområde.

Når en virksomhed kan dokumentere, at de sørger for at være på forkant, vil det reducere risikoen for bøder betragteligt, hvilket er meget fornuftigt, da bødetaksterne for arbejdsskader stiger betragteligt fra 1. september. For virksomheder med under 10 ansatte starter bødetaksterne ved 20.000,- kr.