Et nyt år er startet og vi starter året med at tilføje Funktionsafprøvning iht. BR18 til vores pallette af kvalitetsydelser.

Det er bygningsejers ansvar, at Bygningsreglementets krav er overholdt. Derfor skal denne give tilladelse til at idriftsætte det tekniske anlæg gennem sikring af den fornødne dokumentation.

I samarbejde med ansvarlig el-installatør tilbyder Porskrog Consult at stille en fagperson til rådighed ved kvalitetssikring og slutkontrol i form af den BR18 Funktionstest og tilhørende dokumentation, der skal afleveres til bygherre ved idriftsætning af en teknisk installation.