Maskindirektivet har været i brug siden 1996 og gælder derfor for alle maskiner produceret fra og med dette år.

Fra i år er det Sikkerhedsstyrelsen, der har ansvaret for kontrol af alle nye solgte maskiner. Det er stadig Arbejdstilsynet, der har ansvar for maskiner produceret til eget brug eller maskiner, der ombygges af brugeren.

Der er i år allerede rejst flere krav om bøder på kr. 50.000,- for firmaer, der ikke overholder Maskindirektivets krav, fx benytter sig uretmæssigt af CE-mærket. Gentages forseelsen kan bøden blive på en procentdel af virksomhedens samlede omsætning. I sidste ende kan det også resultere i en fængselsstraf, hvis overtrædelsen fx medfører en ulykke.

Der gives også bøder, hvis kravene til fx risikovurdering og brugsanvisning ikke overholdes. Dette gælder også for udlejning af maskiner, hvor der SKAL medfølge en brugsanvisning.