De fleste produkter, maskiner og anlæg skal være sikkerhedsvurderet og CE-mærket i henhold til et eller flere af EU’s direktiver. Dette er et ufravigeligt lovkrav.

At CE-mærkningen er korrekt udført, er altid brugerens ansvar, også selvom udstyret er købt fra en leverandør, der allerede har foretaget en CE-mærkning. Er du i den forbindelse opmærksom på, at den mindste ændring på udstyret, fx montering af en motor, eller sammenbygning med en anden maskine, kræver, at der foretages en ny sikkerhedsvurdering og CE-mærkning.

I forbindelse med denne CE-mærkning skal der enten udarbejdes et nyt teknisk dossier med information om konstruktion, funktion, risikovurdering og en overensstemmelseserklæring eller det allerede eksisterende skal opdateres.

Kontakt os gerne for en inspektion af jeres maskine eller maskinpark, så I med sikkerhed kan sige, at I har styr på den lovpligtige CE-mærkning og derfor ikke kan blive stillet til ansvar, hvis der skulle ske en ulykke.