Maskiner, der bruges til produktion, er ofte meget komplekse, og det er ligegyldigt, om produktionen drejer sig om meget små eller megastore emner. Sådanne maskiner skal altid have et gyldigt CE-mærke – og ansvaret påhviler den virksomhed, der anvender maskinen.

Da maskinen blev indkøbt, var den højst sandsynligt CE-mærket, men i forbindelse med tilpasning eller ombygning til eksisterende forhold er der måske foretaget maskinmæssige ændringer på maskinen, der nu kræver, at der foretages en ny risikovurdering, så den lovmæssige CE-mærkning kan opretholdes.

Kontakt os gerne for en inspektion af jeres maskine eller maskinpark, så I med sikkerhed kan sige, at I har styr på den lovpligtige CE-mærkning og derfor ikke kan blive stillet til ansvar, hvis der skulle ske en ulykke.