Ledelsessystemer

Mange virksomheder oplever et behov for at forbedre styringen af deres processer og arbejdsgange, det kan man gøre ved at implementere et ledelsessystem, som er tilpasset området og en eller flere internationale standard.

Der findes internationale standarder inden for mange områder fx kvalitet, miljø, energiledelse, informationssikkerhed og innovationsledelse, som I kan beslutte at følge og blive certificeret efter, det kan give konkurrencefordele.                                                                                                                                              Ved at blive certificeret efter et ledelsessystem får din virksomhed et certifikat på, at I lever op til en international standard inden for området, fx kvalitet eller miljø. Det kan forbedre jeres konkurrencesituation, fordi det kan bruges i markedsføringen af jeres produkter, i rekrutteringen af medarbejdere og meget andet.

Med et ledelsessystem etablerer I et forretningsmæssigt overblik over jeres virksomhed. Det skaber et solidt fundament for at tage stilling til, hvordan I forbedrer og udvikler kontinuerligt. Undervejs tager I fx stilling til de vigtigste risici for jeres forretning, I inddrager ledelse og medarbejdere i udviklingen, og gør det synligt, hvad I gør og hvorfor.

 

Hvorfor blive certificeret?

Din virksomhed bør blandt andet overveje at blive certificeret, hvis:

 • Der er et stort spild
 • I får mange reklamationer
 • I står til at miste kritisk viden, når nøglemedarbejdere forlader jeres virksomhed
 • Hvis I oplever at blive frasorteret som leverandører på grund af manglende certificering

Certificering er ikke kun interessant for produktionsvirksomheder. Alle typer virksomheder og organisationer vælger at blive certificeret – fx Patent- og Varemærkestyrelsen.

ISO navnet dækker over en lang række internationale standarder. Specielt produktionsvirksomhedernes brug af ISO 9000 serien til kvalitetsstyring er kendt.

 

Certificering i kvalitetsledelse

Over 1 million organisationer og virksomheder er ISO 9001 certificeret – som dermed er et af de mest brugte ledelsesværktøjer i verden. Mange virksomheder møder krav om ISO 9001 certificering, hvis de skal komme i betragtning til at levere produkter til større virksomheder. Her er det afgørende at kunne levere ensartet, høj kvalitet. Et kvalitetsledelsessystem skaber overblik over virksomhedens arbejds- og forretningsgange. Det er et effektivt styringsinstrument til at overvåge og korrigere virksomhedens handlinger. De vigtigste fordele ved at arbejde med ISO 9001:

 • Et effektivt redskab i den globale samhandel
 • Et fælles sprog og en fælles tilgang til kvalitet på tværs af landegrænser
 • En markedsforventning eller et markedskrav
 • Et redskab til løbende forbedringer

 

Certificering i miljøledelse

Med et certificeret ISO 14001 system kan virksomheden dokumentere, at dens processer, aktiviteter og kompetencer er fokuseret på bæredygtighed og på at mindske den eksterne miljøpåvirkning. Ved at bruge ISO 14001 kan jeres arbejde med bæredygtighed, cirkulær økonomi og FN’s verdensmål konkretiseres og målsættes og bidrage til at opnå de resultater, som du og din virksomhed har sat jer for. Standarden kræver således, at virksomheden forpligter sig til at:

 • Løbende forbedre miljømæssige forhold og bæredygtighed
 • Overholde relevante love og bestemmelser på miljøområdet
 • Forebygge både direkte og indirekte miljøpåvirkninger

 

Certificering i arbejdsmiljøledelse

Både myndigheder, kunder, samarbejdspartnere og medarbejdere stiller i stigende grad krav til at virksomhedernes produkter og tjenesteydelser frembringes under ordnede arbejdsmiljøforhold. Ledelsen får med en arbejdsmiljøcertificering efter ISO 45001 mulighed at følge sikkerheden og arbejdsmiljøet i virksomheden. Og medarbejderne oplever et godt arbejdsmiljø med tryghed i hverdagen.

De vigtigste fakta om arbejdsmiljøcertificering er:

 • Fundamentet for ledelsessystemet er kortlægningen af interne og eksterne krav samt væsentlige interessenter og deres krav og forventninger til præstation på arbejdsmiljøområdet
 • ISO 45001 stiller krav til, at topledelsen tager ansvar for arbejdsmiljøet og arbejder målrettet på at skabe løbende forbedringer i arbejdsmiljøpræstation og -samarbejde
 • Arbejdsmiljømål skal planlægges ud fra fundamentet for ledelsessystemet samt resultaterne af kortlægningen af risici og muligheder. Arbejdsmiljømålene skal desuden driftes for at demonstrere overholdelse og forbedring af præstationer
 • Stort fokus på betydningen og vigtigheden af konsultation og inddragelse af medarbejdere og arbejdsmiljøorganisation
 • Vigtigt at opbygge en kultur med fokus på løbende forbedringer.

 

Certificering i samfundsansvar (CSR)

Den internationale standard ISO 26000 giver muligheden for at blive certificeret i samfundsansvar (CSR). Den danske udgave kaldes DS 49001, og med den kan virksomheden arbejde systematisk med bæredygtig udvikling samtidig med, at virksomheden kan drives mere effektivt og forbedre omdømmet.

Med certifikatet kan I dokumentere, at I lever op til en lang række krav inden for følgende hovedområder:

 • God ledelse
 • Menneskerettigheder
 • Arbejdsforhold
 • Miljøforhold
 • God forretningsskik
 • Forbrugerforhold
 • Lokal samfundsudvikling og –involvering.

 

Andre former for certificering

Stort set alle områder af en virksomhed kan certificeres – lige fra arbejdsmiljø over it-sikkerhed til sundhed og service.

 

Liste over nogle af de mest populære standarder:

DS/EN 60204-1:2018 – Maskinsikkerhed – Elektrisk materiel på maskiner – Del 1: Generelle krav

DS/EN 1090-2:2018 – Udførelse af stål- og aluminiumkonstruktioner – Del 2: Tekniske krav til stålkonstruktioner

DS-håndbog 183:2018 – Standardsamling til installationsbekendtgørelsen – DS/HD 60364-serien (2 bind)

ISO 9001 – Kvalitetsledelse – der er et stærkt ledelsesværktøj til forretningsudvikling og optimering. Standarden bruges af over en million virksomheder og organisationer i mere end 170 lande.

ISO 27001 – Informationssikkerhed – I takt med øget digitalisering stiger risikoen for hackerangreb og itkriminalitet.

Informationssikkerhed ISO 27001 er derfor noget enhver organisation, lige fra webbutikker til kommuner, bør forholde sig til.

ISO 22000 – Fødevaresikkerhed – Samfundets store fokus på fødevaresikkerhed gør, at uanset hvilken position man indtager i fødevarekæden, risikerer man at blive draget til ansvar, hvis noget går galt.

ISO 50001 – Energiledelse – Energiledelse ISO 50001 sikrer systematik, kvalitet, ledelsesfokus og fremdrift i organisationens energi- og klimaindsats. Gevinsten er overblik, monitorering af indsatser, øgede kompetencer og fremdrift i forhold til at optimere og reducere energiforbruget.

Standardpakke It-sikkerhed – Indeholder de vigtigste danske og internationale standarder for informationssikkerhed.

På Dansk Standards hjemmeside kan du læse om de forskellige områder, du kan få certificeret.

 

Tip: Få topledelsens opbakning

Det tager tid og koster ressourcer at opnå en certificering. Men først og fremmest kræver det opbakning fra den øverste ledelse i en virksomhed – ellers trækker certificeringen ud, det viser al erfaring.

 

En certificering er ikke det rigtige for alle

Før du går i gang med at indføre et kvalitetsstyringssystem og får det certificeret, bør du undersøge, om det er et reelt krav på dit marked.

En certificering siger nødvendigvis heller ikke noget om en høj standard, blot at virksomheden er i stand til at levere en ensartet ydelse.

Derfor bør du stille dig selv tre spørgsmål:

 • Har du brug for et ledelsessystem?
 • Skal det opbygges efter en standard?
 • Forventer du, at det på kort eller lang sigt skal certificeres?

Kom i gang med certificering

Der er tre typer aktører, når det handler om certificering. Dansk Standard står for at oversætte de internationale standarder til dansk. Derudover er der en række virksomheder, der kan certificere din virksomhed, og så findes der rådgivere som os, der kan hjælpe jer med at opbygge og implementere de systemer, der skal certificeres. De fleste virksomheder vil begynde med at kontakte en rådgiver, så har du spørgsmål, eller er du interesseret i en certificering, så Kontakt os for en uddybende snak om mulighederne.