Vi står altid til rådighed, hvis I har spørgsmål eller kunne tænke jer en snak om mulighederne indenfor kvalitetsstyring for netop jeres virksomhed.

Kvalitetsledelsessystemer

Mange virksomheder oplever et behov for at forbedre styringen af deres processer og arbejdsgange. Det kan opnås ved at implementere et kvalitetsledelsessystem, der er tilpasset området og en eller flere internationale standarder.

Der findes internationale standarder inden for mange områder, fx kvalitet, miljø, energi, informationssikkerhed, bæredygtighed og innovation.

Ved at blive certificeret efter et ledelses-/styringssystem får jeres virksomhed et certifikat på, at I lever op til den pågældende internationale standard. En sådan certificering kan forbedre jeres konkurrencesituation, da certificeringen bl.a. kan bruges aktivt i markedsføringen af jeres produkter og i rekrutteringen af nye medarbejdere.

Med et ledelses-/styringssystem får I et forretningsmæssigt overblik over jeres virksomhed. Dette skaber et solidt fundament, så I lettere kan tage stilling til, hvordan I forbedrer og udvikler jer kontinuerligt. Undervejs i processen tager I fx stilling til de vigtigste risici for jeres forretning, I inddrager ledelse og medarbejdere i udviklingen, og gør det synligt, hvad I gør og hvorfor.

Hvorfor blive certificeret?

Jeres virksomhed bør blandt andet overveje at blive certificeret, hvis:

 • I har et stort spild
 • I får mange reklamationer
 • I står til at miste kritisk viden, når nøglemedarbejdere forlader jeres virksomhed
 • I bliver frasorteret som leverandør på grund af manglende certificering

ISO-navnet dækker over en lang række internationale standarder, hvor især produktionsvirksomheders brug af ISO 9000-serien til kvalitetsstyring er kendt. Men alle typer af virksomheder og organisationer kan have stor glæde af at blive certificeret.

Certificering i kvalitetsstyring/-ledelse

Over 1 million virksomheder og organisationer i mere end 170 lande er allerede ISO 9001 certificeret. Det er dermed et af de mest brugte ledelsesværktøjer i verden.

Mange virksomheder møder krav om ISO 9001 certificering, hvis de skal komme i betragtning som leverandør af produkter til større virksomheder, da det ofte er et krav at kunne levere en ensartet, høj kvalitet.

Et kvalitetsledelsessystem skaber overblik over jeres virksomheds arbejds- og forretningsgange og er et effektivt styringsinstrument til overvågning og korrigering af jeres processer.

Med en ISO 9001 certificering får I:

 • Et redskab til løbende korrigeringer og forbedringer
 • Et fælles sprog og en fælles tilgang til kvalitet internt såvel som på tværs af firmaer og landegrænser
 • Et effektivt redskab i samhandlen med andre virksomheder, også globalt
 • Et system, der imødekommer en markedsforventning eller et markedskrav

Certificering i miljøstyring-/ledelse

Med et certificeret ISO 14001 system kan I dokumentere, at jeres processer, aktiviteter og kompetencer er fokuseret på bæredygtighed og på at mindske jeres eksterne miljøpåvirkning.

Ved at implementere ISO 14001 kan jeres arbejde med bæredygtighed, cirkulær økonomi og FN’s verdensmål konkretiseres, målsættes og bidrage til at opnå de resultater, som I har sat jer for.

Standarden kræver således, at virksomheden forpligter sig til:

 • Løbende at forbedre miljømæssige forhold og bæredygtighed
 • At overholde relevante love og bestemmelser på miljøområdet
 • At forebygge både direkte og indirekte miljøpåvirkninger

Certificering i arbejdsmiljøstyring-/ledelse

Se separat afsnit.

Certificering i samfundsansvar (CSR)

Den internationale standard ISO 26000 giver jer mulighed for at blive certificeret i samfundsansvar (CSR – Corporate Social Responsibility). Den danske udgave kaldes DS 49001, og med den kan I arbejde systematisk med bæredygtig udvikling samtidig med, at virksomheden kan drives mere effektivt og med forbedret omdømme.

Med certifikatet kan I dokumentere, at I lever op til en lang række krav inden for følgende hovedområder:

 • God ledelse
 • Menneskerettigheder
 • Arbejdsforhold
 • Miljøforhold
 • God forretningsskik
 • Forbrugerforhold
 • Lokal samfundsudvikling og –involvering.

Mange muligheder for certificering

Stort set alle områder af en virksomhed kan certificeres – lige fra arbejdsmiljø over it-sikkerhed til sundhed og service.

Liste over nogle af de mest populære standarder:

DS/EN 60204-1:2018 – Maskinsikkerhed – Elektrisk materiel på maskiner – Del 1: Generelle krav

DS/EN 1090-2:2018 – Udførelse af stål- og aluminiumkonstruktioner – Del 2: Tekniske krav til stålkonstruktioner

DS-håndbog 183:2018 – Standardsamling til installationsbekendtgørelsen – DS/HD 60364-serien (2 bind)

ISO 9001 – Kvalitetsledelse; et stærkt styringsværktøj til forretningsudvikling og optimering

ISO 27001 – Informationssikkerhed; i takt med øget digitalisering stiger risikoen for hackerangreb og it-kriminalitet. Informationssikkerhed er derfor noget enhver organisation bør forholde sig til.

ISO 22000 – Fødevaresikkerhed; den stigende fokus på fødevaresikkerhed gør, at uanset hvilken position man indtager i fødevarekæden, risikerer man at blive draget til ansvar, hvis noget går galt.

ISO 50001 – Energiledelse; sikrer systematik, kvalitet, ledelsesfokus og fremdrift i en virksomheds energi- og klimaindsats. Gevinsten er overblik, monitorering af indsatser, øgede kompetencer og fremdrift i forhold til at optimere og reducere energiforbruget.

Standardpakke It-sikkerhed – Indeholder de vigtigste danske og internationale standarder for informationssikkerhed.

På Dansk Standards hjemmeside kan I læse om de forskellige områder, I kan få certificeret.

Få topledelsens opbakning

Det tager tid og koster ressourcer at opnå en certificering. Men først og fremmest kræver det opbakning fra den øverste ledelse i virksomheden – ellers trækker certificeringen ud, det viser al erfaring.

En certificering er ikke det rigtige for alle

Før I går i gang med at indføre fx et kvalitetsstyringssystem og får det certificeret, bør I undersøge, om det er et reelt krav på jeres marked. En certificering siger ikke nødvendigvis noget om en høj standard, blot at virksomheden er i stand til at levere en ensartet ydelse.

Derfor bør I stille jer selv tre spørgsmål:

 • Har I brug for et ledelsessystem?
 • Skal det opbygges efter en standard?
 • Forventer I, at det på kort eller lang sigt skal certificeres?

Kom i gang med certificering

Der er tre typer aktører, når det handler om certificering.

Dansk Standard står for at oversætte de internationale standarder til dansk. Derudover er der en række virksomheder, der kan certificere din virksomhed, og så findes der rådgivere som os, der kan hjælpe jer med at opbygge og implementere de systemer, der skal certificeres.