Alle virksomheder anvender kemiske stoffer i et eller andet omfang, fx som rengøringsmidler, og enhver virksomhed, uanset størrelse, har pligt til at have en samlet fortegnelse over disse kemikalier ledsaget af sikkerhedsdatablade for hvert enkelt produkt. Disse informationer skal være tilgængelige for ledelsen og for de ansatte, der kan tænkes at komme i kontakt med midlerne.

Reglerne omkring kemikalieregistrering blev ændret i 2019 og den tidligere APB (arbejdspladsbrugsanvisning for kemiske stoffer), er nu erstattet af et lovkrav om en kemisk APV, også kaldet en kemisk risikovurdering, hvor fokus er flyttet fra det enkelte kemikalie til de processer og arbejdsopgaver, der udføres i virksomheden. Derudover er der øget fokus på instruktion af de ansatte.

Vi rådgiver jer gerne omkring gennemførelse af en kemisk APV, eller påtager os hele opgaven, så I kan koncentrere jer om den daglige drift.