I disse år, hvor der virkelig er fokus på global opvarmning, bæredygtighed og FN’s verdensmål, kan det være et rigtig godt parameter til øget konkurrenceevne, at have fokus på hvordan virksomheden påvirker miljøet.

Som virksomhedsleder er det vigtigt at være bevidst om sit ansvar i forhold til at drive en ansvarlig forretning, der ud over mange andre ting også tager hensyn til klimaet og miljøet, og med et ISO 14001 certifikat kan virksomheden dokumentere, at de lever op til egne målsætninger. Dette vil skabe værdi både for virksomheden og dennes ansatte, men også for virksomhedens kunder.

For at opnå certificering efter ISO 14001 standarden skal der nemlig nedfældes en miljøhåndbog, som alle medarbejdere skal kende til.

Kontakt gerne Porskrog Consult for en snak om ISO 14001 standarden, og hvordan I opbygger og udvikler et miljøledelsessystem, der skaber værdi og bæredygtighed for lige præcis jeres virksomhed.