Ordet audit stammer fra engelsk og betyder i henhold til Den Danske Ordbog: undersøgelse af om en virksomheds produkter, ydelser, arbejdsmetoder m.m. opfylder en række nærmere specificerede kvalitetskrav.

En intern audit skal gennemføres en gang om året, hvis virksomheden er ISO-certificeret, men også for virksomheder uden certificering kan det være en rigtig god ide med jævne mellemrum at gennemføre en intern audit, da man på den måde så at sige får taget temperaturen på virksomheden og får klarlagt, hvor der er behov for ændringer eller forbedringer.

At få tid til dette i en travl hverdag er ofte utopi, hvorfor det kan være en rigtig god ide at entrere med en ekstern konsulent, der har ekspertise og erfaring med at iværksætte og gennemføre interne audits. På den måde får virksomheden også en uvildig part, der er neutral i processen. Og I får tid til at fokusere på den daglige drift.

Kontakt os gerne for en uforpligtende snak om jeres behov.