Alle virksomheder, der har en eller flere ansatte, skal gennemføre en arbejdspladsvurdering, også kaldet en APV. Denne skal være skriftlig og resultere i en handlingsplan, hvis noget skal ændres. Den er altså et godt værktøj for virksomheden til systematisk at arbejde med arbejdsmiljøet.

Arbejdstilsynet skal ikke godkende en APV men fører tilsyn med, at den er gennemført efter reglerne og den skal minimum revideres hvert 3. år, hvis der ikke inden da er sket ændringer i arbejdsprocesser, brug af materialer el.lign.

I disse tider med Corona-restriktioner skal der stadig gennemføres APV i henhold til lovgivningen, men det er virksomheden frit for at opsætte retningslinjer, der sætter sikkerheden for de ansatte højest. Drøftelser kan fx gennemføres virtuelt eller der kan bæres værnemidler, som foreskrevet af myndighederne, hvis der ikke er mulighed for fysisk afstand.

Derudover bør virksomheden udarbejde en Corona-APV (smitterisiko-APV), der specifikt omhandler risikoen for at blive smittet med Covid 19 på alle arbejdspladser og i alle arbejdssituationer, og hvad der er truffet af foranstaltninger for at forebygge risikoen. Dette kan fx gøres ved at supplere den eksisterende APV med et tillæg.

Vi hjælper jer gerne med at komme i mål.