At arbejde SMART i hverdagen er en rigtig god ide – men hvad vil det så sige?

SMART er en forkortelse, der står for Specifik – Målbar – Accepteret – Realistisk – Tidsafgrænset.

Ved at sørge for, at alle de udviklingsmål, som virksomheden måtte have, bliver nedfældet med baggrund i SMART-modellen, vil det være meget mere sandsynligt, at disse virkelig bliver ført ud i livet.

Specifikt: Hvad vil I opnå? Hvorfor? Hvem er målgruppen?

Målbart: Hvordan kan I vide, at I har nået målet? Hvad har I, når målet er nået, som I ikke har i dag?

Accepteret: Hvem giver målet mening for? Kan alle se egen rolle og ansvar?

Realistisk: Tror I på, at målet kan nås som ønsket? Har I de nødvendige ressourcer? Hvad kan hjælpe jer til at nå målet? Hvad kan forhindre, at I ikke når målet?

Tidsafgrænset: Har I fastsat en dato for, hvornår målet skal være nået?

Kontakt os gerne for en uforpligtende snak om jeres ønsker for virksomhedens udvikling – vi har ekspertisen og det fornødne overblik.